W dniu dzisiejszym oraz wczorajszym odbyło się spotkanie organizacyjne dla rodziców uczniów, którzy w przyszłym roku szkolnym rozpoczną swoją edukację w klasie I. Spotkanie rozpoczęła siostra Dyrektor – Monika Bonna, która przedstawiła rodzicom historię naszej szkoły oraz znaczenie SERVIAM – symbolu wszystkich urszulańskich szkół na świecie. W kwestiach organizacji przyszłego roku szkolnego głos zabrała s. Piotra Janic, wychowawcy klas I – p. Agnieszka Golec oraz p. Beata Król a także psycholog szkolny – p. Anna Kara. Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Karolina Poniatowska-Lipska przedstawiła najważniejsze kwestie związane ze współpracą z rodzicami. Nie zabrakło także gościa specjalnego – uczennicy Dagmary Kwiatkowskiej z klasy 8b, która dzieliła się z rodzicami swoimi wrażeniami i odczuciami po ośmiu latach spędzonych w urszulańskiej szkole. Mamy nadzieję – życzymy sobie tego wszyscy – że spotkamy się w przyszłym roku szkolnym i będziemy mogli powitać w naszych murach uczniów klas I. Czekamy na Was!