Ostatnie spotkanie ogniska misyjnego trzecich klas miało miejsce w Muzeum Misyjnym Sióstr Misjonarek Franciszkanek przy ul. Nałęczowskiej. Dzieci doskonale rozpoznawały eksponaty z różnych kontynentów świata i cieszyły się możliwością  dotknięcia przedmiotów, które można zobaczyć tylko w miejscach bardzo odległych. Skóra węża, afrykańskie instrumenty muzyczne, japońskie parasolki i buty, obrazy, pieniądze, wzbudziły ogromną radość i zainteresowanie. Było to bardzo dobre misyjne doświadczenie.