Maja Kotlarz z 5a znalazła się w gronie laureatów 20 Wojewódzkiego Konkursu Literackiego organizowanego przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Tematem tegorocznej XX już edycji wydarzenia, było szeroko ujęte hasło „Miłość”. Każdy z uczestników miał napisać dwa wiersze lub jedno opowiadanie o tej właśnie tematyce. Majka została laureatką w kategorii poezja, wśród uczniów klas 5-8 szkoły podstawowej. Na konkurs wpłynęło 206 prac od miłośników słowa pisanego z całego województwa lubelskiego a konkurs jak co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Maja pracowała pod opieką p. Katarzyny Podkowy.

Maja otrzymała także wyróżnienie Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków w XI Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Architektura Lublina i okolic – Pejzaże mistyczne”.
Na konkurs wpłynęło 576 prac plastycznych (zgodnie z wymogami regulaminu) z 72 szkół podstawowych i z placówek z Polski, Niemiec, Grecji, Włoch, Ukrainy i USA. Majka zdobyła wyróżnienie w kategorii klas IV-VIII.
Celem konkursu było promowanie regionu Lubelszczyzny poprzez zapoznanie uczniów z urokliwymi zabytkami architektury miasta Lublina i jego okolic oraz rozwijanie umiejętności wyrażania, za pomocą środków plastycznych, własnych przeżyć w kontakcie z architekturą. Majki praca przedstawia nasze miasto w ciele koguta – jednego z elementu lubelskiej Wieży Trynitarskiej.
Wydarzenie uzyskało honorowy patronat Marszałka Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Lublin.

Praca Mai