Uczniowie klas 8, Antoni Wojtasik, Krystian Szczęśniak i Jakub Chomicki, zostali zakwalifikowani do II etapu III Wojewódzkiego Konkursu „Młodzi Chemicy”, organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Lublinie. Jest to dwuetapowy konkurs chemiczny dla uczniów szkół podstawowych, który ma na celu wspieranie uczniów uzdolnionych, zachęcanie uczniów do samokształcenia oraz wyrabianie umiejętności twórczego myślenia i samodzielnego rozwiązywania zadań problemowych o tematyce chemicznej.

Serdecznie gratulujemy!

Opiekunem merytorycznym uczniów jest p. I. Jagła-Izdebska.