Pomimo wytężonej pracy w przygotowaniach do egzaminu klasa 8a chętnie brała udział w konkursach literackich, rozwijając umiejętność tworzenia tekstów poetyckich i prozatorskich. Wyobraźnia młodych ludzi okazała się nieograniczona i powstawały wiersze i opowiadania o przeróżnej tematyce. Inspiracją były konkursy, w których punkt odniesienia stanowiły wybitne postacie polskiej literatury i historii oraz ich słowa i dzieła. Uczniowie bardzo chętnie mierzyli się także z próbami tworzenia dzieł o tematyce futurystycznej.

Anna Kowalik wzięła udział w V Międzyszkolnym i Ogólnopolskim Konkursie o Kazimierzu Wielkim pod patronatem Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. Napisała opowiadanie historyczne, którego akcja rozgrywa się w średniowiecznym Krakowie, zadbała o stylizację językową poprzez użycie archaizmów i zwrotów typowych dla polszczyzny tego okresu. Praca Ani została doceniona przez jury konkursowe i uzyskała zaszczytne III miejsce w kategorii literackiej dla klas 6-8 szkoły podstawowej.

Maria Łuć wzięła udział w XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu literacko-plastycznego „Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem” pod hasłem „Społeczna krucjata miłości”. Marysia otrzymała wyróżnienie w kategorii literackiej za wiersz inspirowany myślą Prymasa Tysiąclecia.

Wciąż czekamy na wyniki IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Bolesława Prusa na opowiadanie dla młodzieży, w którym brały udział: Magda Dyrka, Anna Kowalik, Pola Kopańska oraz Maria Łuć.

Gratulujemy sukcesów literackich!