Od początku rewindykacji naszej szkoły dzieci z koła misyjnego prenumerują czasopismo „Świat misyjny.” W roku 2020 z s. Urszulą redagują w tym czasopiśmie rubrykę – „Twórczość dla misji.” Dzielą się z małymi misjonarzami w Polsce ciekawymi  pomysłami pokazując praktycznie jak wykonać proponowane przedmioty. Może w czasie nauczania on-line uda się komuś z was wykonać pacynki misyjne lub lapbook np. „Zdalne nauczanie?”