Uczniowie klas pierwszych oglądali i czytali na zajęciach polskie legendy.Legendy przechowują historię, tradycję, życiową mądrość i wartości. Stoją na straży tożsamości i pozwalają trwać pokoleniom w poczuciu wspólnoty z tymi, którzy już odeszli.Legend polskich jest wiele na zajęciach omówiliśmy kilka tj.:Legenda o Lechu, Czechu i Rusie, Legenda o Smoku Wawelskim, Legenda o Bazyliszku. Na zakończenie zajęć uczniowie wykonali piękne rysunki postaci z przedstawionych legend.