Zachęcamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Głównym celem programu jest wsparcie rodziców, nauczycieli i wychowawców w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Program ma na celu opanowanie umiejętności lepszego porozumiewania się dorosłych z dziećmi, zastanowienie się nad własną postawą wychowawczą, wymianę doświadczeń. Uczy otwartej, konstruktywnej komunikacji w rodzinie i w szkole, a poprzez to budowania silnej więzi emocjonalnej między dorosłymi a dziećmi. Więcej szczegółów w załączniku.
Zachęcamy!
Szczegółowe informacje w załączniku pdf