Dzisiejsza lekcja plastyki w klasie 7a rozpoczęła się od przypomnienia czym jest Happening, Performance, a czym Body art. Jak je odróżnić i jak zapamiętać?! Klasa miała przedstawić sytuację artystyczną, której przedmiotem i podmiotem będzie obecność artysty w określonym kontekście czasu, przestrzeni i własnych ograniczeń. Wszyscy zostali podzieleni na grupy i w jednym „ujęciu zdjęcia” mieli przedstawić wybrane przez siebie zagadnienie. Uczniowie zastygali w ruchu oddając treść wybranego tematu. Głównie dotyczyły one sytuacji społecznych, braku czasu dla siebie czy ludzkiej samotności. Najpierw trzeba było przygotować plan, a potem wykorzystać wybrane przez grupę rekwizyty. Była to nauka, w której uczniowie pokazali jak w krótkim czasie potrafią zrobić coś fajnego, bawiąc się przy tym i ubogacając siebie nawzajem.