Mimo chorobowych infekcji na spotkanie klas trzecich przyszło dużo dzieci z całymi rodzinami. Jak zawsze Eucharystię z kazaniem o dobrej spowiedzi odprawił ks. Grzegorz Głąb. Siostra Urszula Kupczyk podczas katechezy wyjaśniała części Mszy Świętej
z akcentem na ofiarowanie. Pani Agnieszka Golec zajęła się grupą najmłodszych dzieci
a s. Lucjana Kożak starszym rodzeństwem. Pan Kamerzysta i Pan Fotograf zainteresowali Rodziców sprawą nagrywania i ofertą fotografii wykonywanych w czasie uroczystości
I Komunii. Następne i już ostatnie spotkanie formacyjne odbędzie się 16 kwietnia
w Niedzielę Bożego Miłosierdzia.