Nasza szkoła gościła dziś (05.12.22.) w klasach 2a, 1a oraz 1b gościa, którym był Pan Grzegorz pracownik Kopalni Bogdanka. w czasie spotkania uczniowie zapoznali się z pracą górnika, sposobem wydobywania węgla oraz sprzętem potrzebnym w ciężkiej pracy pod ziemią. Każdy zobaczył mundur galowy oraz mógł przymierzyć czako górnicze. Podczas spotkania usłyszeliśmy dlaczego św. Barbara została patronką górników oraz historię życia świętej. Dziękując Panu Grzegorzowi za spotkanie życzmy, by Pan Bóg miał jego samego, całą rodzinę oraz wszystkich górników w swojej opiece. Mówimy Szczęść Boże, tak samo jak górnicy pozdrawiają się w kopalni.