Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie już po raz czwarty organizuje Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Piękno Dziecka”. Tegoroczny temat: „Moja rodzina źródłem czynienia dobra” odnosi się do wspomagania wychowawczej roli rodziny.

Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Rzecznik Praw Dziecka, Lubelski Kurator Oświaty, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN, Wydział Artystyczny UMCS oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Celem konkursu jest rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności i aktywności wśród uczestników konkursu, wymiana doświadczeń i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,  wychowanie do wartości, kształtowanie postaw pro-społecznych, kształtowanie stałych sprawności w czynieniu dobra.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII uczęszczających do szkół
podstawowych z terenu województwa lubelskiego.

Konkurs został umieszczony w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2023/2024 Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Regulamin

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! Niech Wasze prace plastyczne będą ilustracją tegorocznego tematu!