Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział IPN w Lublinie, Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Jana Pawła II w Lublinie zaprasza uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego do udziału w Wojewódzkim Projekcie Edukacyjnym im. Marianny Krasnodębskiej SPRAWIEDLIWI LUBELSZCZYZNY.

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie wiedzy o roli mieszkańców Lubelszczyzny, którzy często narażając życie własne i swoich rodzin, ratowali osoby pochodzenia żydowskiego przed eksterminacją podczas II wojny światowej.

Zadaniem uczestników Projektu jest wykonanie pracy w jednej lub w obu kategoriach:
1.    nagranie filmu lub przygotowanie prezentacji multimedialnej ukazującej działania osoby lub osób ze społeczności lokalnej na rzecz ratowania obywateli narodowości żydowskiej na terenie Lubelszczyzny podczas II wojny światowej;
2.    przygotowanie projektu wpinki okolicznościowej odzwierciedlającej cele powyższego przedsięwzięcia.

Link do strony/serwera, na której uczestnicy projektu zamieszczą swoje prace (nagranie lub/oraz projekt wpinki okolicznościowej), należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2023 r. na adres e-mail: projekt@kuratorium.lublin.pl
Szczegółowe zasady uczestnictwa określa Regulamin Wojewódzkiego Projektu Edukacyjnego dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych im. Marianny Krasnodębskiej SPRAWIEDLIWI LUBELSZCZYZNY.
Informacje o Projekcie można uzyskać w Kuratorium Oświaty w Lublinie: https://kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=12886