W tym tygodniu przedstawiciele wszystkich klas z poziomu 1-3 wzięli udział w konkursie z języka angielskiego „World of Languages Kids”. Dzielnie zmierzyli się z różnymi rodzajami zadań – rozumieniem ze słuchu, rozumieniem tekstu czytanego oraz gramatyką i słownictwem. Wykazali się wiedzą m.in. z zakresu nazw zwierząt, zawodów, instrumentów muzycznych, produktów spożywczych, a także podstawowych czasów i konstrukcji gramatycznych. Z niecierpliwością czekamy na wyniki.