W piątek, 5 listopada, Uczniowie klas drugich i trzecich brali udział w ogólnopolskim konkursie z języka angielskiego „World of Languages Kids”. Zmierzyli się z zestawem 18 zadań, sprawdzających rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego oraz słownictwo i gramatykę. Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu.