Politechnika Lubelska i Wydział Inżynierii Środowiska – to cel dzisiejszego wyjścia klasy 5b w ramach LFN. Tematem projektu był: „Wpływ zmian klimatycznych na jakość życia i zdrowie człowieka”. Prezentacja miała na celu uświadomienie uczestnikom jak w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat człowiek swoją działalnością przyczynił się do degradacji środowiska naturalnego. Zmiany klimatyczne mogą wywoływać kolejny bardzo istotny problem, związany z dostępem do wody pitnej. Może również ulec drastycznemu zwiększeniu zachorowalność na choroby alergiczne. Należy ponadto zwrócić uwagę, że stopień oddziaływania tych zmian na zdrowie i jakość życia w różnych krajach naszego kontynentu będzie się różnił, głównie ze względu na różnice geograficzne między państwami Europy. Będzie on również zależał od działań podejmowanych przez rządy państw UE w ramach systemów ochrony zdrowia oraz od dostępu do usług zdrowotnych, który znacząco się różni w poszczególnych państwach członkowskich. Zagadnienia te dotyczą każdego z Nas, są one również bardzo istotne z punktu widzenia finansów publicznych. Co możemy zrobić, aby uniknąć tych niepożądanych zmian? Jak zredukować koszty związane ze zmianami klimatycznymi? Na te i inne pytania dostaliśmy dzisiaj odpowiedź.

Zapraszamy do naszej internetowej galerii.