Z wielką radością informujemy o wynikach głosowania na pracę plastyczną naszej uczennicy Heleny Ruszkowskiej w ogólnopolskim konkursie „Nauka z klasą”. Poprzez głosowanie nasza szkoła znalazła się w gronie 20 innych szkół otrzymując 20 000 zł ! Zgodnie z założeniami konkursu pieniądze zostaną przeznaczone na wyposażenie wspierające edukację ekologiczną.

Dziękujemy Wszystkim, którzy we wszelaki sposób nagłaśniali i zachęcali innych do głosowania na pracę wytypowaną z naszej szkoły! Szczególne podziękowania kierujemy do Helenki, za to, że dzieli się swoją plastyczną pasją. Dziękujemy Naszym Rodzicom, Szkołom Urszulańskim, znajomym i nieznajomym – wszystkim życzliwym osobom!

Wyrazy uznania kierujemy dla Pani Joanny Frydrych-Staszczak – koordynatora konkursu – za zaangażowanie w „gromadzenie głosów”. Dziękujemy!