„ROZWÓJ PSYCHOSEKSUALNY DZIECI – norma czy problem?” to temat prelekcji, którą poprowadził doświadczony psycholog – terapeuta, ekspert w sprawach dotyczących przemocy, w tym przemocy seksualnej – mgr Jadwiga Kuśmierska.
Rodzice i nauczyciele mieli dziś naprawdę wyjątkową okazję, aby od specjalisty usłyszeć rzetelne informacje na temat przebiegu prawidłowego rozwoju psychoseksualnego dzieci, zachowań normalnych i niepokojących, sposobów rozmawiania z dzieckiem o sferze intymnej i bezpiecznej prywatności oraz o chronieniu dziecka przed wykorzystaniem seksualnym.
Bardzo dziękujemy za podzielenie się praktyczną wiedzą i doświadczeniem!

Zapraszamy do naszej internetowej galerii.