Uczniowie klas pierwszych poznawali słownictwo z kategorii „zabawki” przy czym świetnie bawili się grając w grę „hit the card” (dobieranie karty obrazkowej do usłyszanego komunikatu), wykopywali z kaszy wyrazy z nazwami zabawek i ich kolorów, a następnie dobierali do właściwych obrazków. Uczniowie chętnie uczestniczyli w tych zabawach i chętnie mówili po angielsku!