W dniu Święta Patronalnego Szkoły nasze myśli i ciepłe życzenia były skierowane w stronę wszystkich Sióstr Urszulanek. W sposób szczególny pamiętaliśmy także o Siostrze Bożenie Szerwentke, która była długoletnią dyrektorką szkoły urszulańskiej w Lublinie. Starsze urszulańskie wychowanki, które zachowały dla s. Bożeny podziw i gorącą miłość w sercu twierdzą, iż był to wybitny dyrektor i pedagog. W kościele pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy pamiątkowej tablicy delegacja w imieniu wszystkich uczniów naszej szkoły złożyła kwiaty i zapaliła znicz modląc się o radość wieczną dla poprzedniczki naszej Siostry Dyrektor.