W ramach realizacji projektu ekonomicznego uczniowie klasy 7a uczestniczyli dzisiaj w zajęciach interdyscyplinarnych dotyczących ekonomii, łączących tematykę ekonomii z chemią, fizyką, geografią, matematyką i j. angielskim.
Celem przeprowadzonej lekcji było zapoznanie uczniów z zakresem działalności Narodowego Banku Polskiego, Mennicy Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz poznanie materii, z jakiej wykonane są środki płatnicze w Polsce i na świecie. Uczniowie mogli dowiedzieć się także, co to znaczy inflacja, wskaźnik inflacji i koszyk inflacyjny. Poznali także podstawowe pojęcia ekonomiczne w języku angielskim.
Podczas lekcji uczniowie oglądali krótkie filmiki dotyczące wybranych zagadnień ekonomicznych, oglądali doświadczenia chemiczne i fizyczne, wykonywane przez nauczyciela, ale samodzielnie już podawali obserwacje i wnioski, śledzili mapę świata, żeby przekonać się, dlaczego w niektórych państwach stosuje się banknoty z plastiku, a nie z papieru. Obliczali także wskaźnik inflacji na podstawie określonego koszyka inflacyjnego na podstawie danych GUS.
Przed nami jeszcze podsumowanie lekcji czyli quiz wiedzy ekonomicznej „Wszystkie twarze pieniądza”.