1 marca to Narodowy dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ma on na celu upamiętnienie polskich żołnierzy, którzy pod koniec drugiej wojny światowej oraz tuż po jej zakończeniu walczyli o wolność Polski i o uniezależnienie jej od wpływów Związku Sowieckiego. Niezłomni jak ich nazywamy, są bohaterami antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego Państwa Polskiego, walczyli o prawo do samostanowienia.
Nasz poranny apel przybliżył nam okoliczności działania tych ludzi. ,,Zapora”, „Łupaszka”, ,,Uskok”, ,,Orlik”, „Inka”, „Witold”, ,,Młot”,  ,,Rój”, „Żelazny”- to pseudonimy tylko niektórych bohaterów podziemia, których mogliśmy poznać bardziej. Ci ludzie byli świetnymi żołnierzami. Mieli też wystarczająco wiary i hartu ducha, by toczyć walkę mimo ekstremalnych warunków, w jakich przyszło im działać.
Również w inny sposób czcimy dziś pamięć o Wyklętych: uczniowie klas VIII reprezentują naszą szkołę wraz z Pocztem Sztandarowym podczas uroczystego apelu na Placu Zamkowym;  natomiast pozostała większość uczniów ma możliwość wzięcia udziału w III Biegu Pamięci Tropem Wilczym po raz trzeci organizowanym w naszej szkole.