Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.
Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci (…) Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. (Mt 1,1-16)


Obchodząc po raz kolejny Święta Bożego Narodzenia, pragniemy zatrzymać się kontemplując tajemnicę Boga, który wchodzi w historię człowieka. Będąc jej częścią nie dokonuje zewnętrznych, powierzchownych zmian, ale głęboko przemienia od wewnątrz, u samego jej źródła.
Życzymy, aby w spotkaniu z Bogiem, który nie tylko towarzyszy nam w naszej historii, ale pragnie rodzić się głęboko w nas, w naszej codzienności i w naszym sercu, nie zabrakło nam wszystkim otwartości i odwagi zapraszania Go tam, gdzie Go jeszcze nie ma… Prosimy Matkę Bożą, by uczyła nas postawy przyjęcia i zaufania.

W imieniu wszystkich Sióstr Wspólnoty Lubelskiej
Zapewniam o naszej modlitwie
Monika Bonna