Co to znaczy być Polką i Polakiem? Co to znaczy być patriotą w czasach pokoju, szczególnie jeśli jest się małym dzieckiem? Z takimi pytaniami zmierzyli się uczniowie klasy 1a, którzy przez trzy dni uczestniczyli w warsztatach tematycznie związanych z Polską, które dodatkowo zawierały elementy kodowania.
Pierwsze spotkanie odbyło się pod hasłem: Jestem Polką, jestem Polakiem. Co to dla mnie znaczy? – tworzymy kod z naszymi wartościami. Wstępem do wykonania zadania była rozmowa dotycząca tego, w jaki sposób możemy okazać miłość swojej Ojczyźnie w czasach pokoju oraz próba zdefiniowania terminu patriota. Następnie każdy z uczestników otrzymał serduszko, w którym narysował wartość, jaką jego zdaniem należy kierować się na co dzień. Z serduszek na mapie została zakodowana trasa, którą następnie należało odkodować przy pomocy strzałek kierunkowych. Zadanie niełatwe, które wymagało od uczestników skupienia i współpracy okazało się świetną zabawą i nauką.
Kolejny dzień upłynął pod hasłem Zakodowane flagi – Polska i jej sąsiedzi. Uczniowie podjęli próbę przedstawienia na macie do kodowania położenia krajów sąsiadujących z Polską. Wcześniej jednak podzieleni na grupy pokolorowali flagi państw, przyporządkowali właściwą nazwą kraju oraz wspólnie zakodowali na mapie flagę Polski. Ostatnim elementem zadania było określenie współrzędnych punktu, na którym znajduje się dany krążek. Całość spotkania zakończył pokaz krótkiego filmu przedstawiającego jak zmieniały się granice naszej Ojczyzny od momentu jej powstania do dnia dzisiejszego. Film ten wywołał w uczniach ogromne emocje.
Ostatni z warsztatów zaplanowany został jako spotkanie otwarte. Na zajęcia zaprosiliśmy klasę 1b, z którą chcieliśmy podzielić się radością kodowania. W tym celu na przygotowanej wcześniej macie zostały rozłożone kolorowe krążki z cyframi, pod którymi zostały zakodowane pytania dotyczące naszego kraju, miasta i szkoły. Klasy 1a i 1b zostały podzielone na zespoły chłopców i dziewczynek. Przedstawiciel grupy rzucał kostką, następnie wybierał z planszy taki numer, jaki wskazał rzut. Kolor krążka wyznaczał kategorię, z której pochodziło pytanie. Zwycięzcą zostawał ten zespół, który pierwszy ułoży 4 tafelki swojego koloru w linii pionowej, poziomej lub ukośnej. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą dotyczącą Polski, jej tradycji i kultury. Najszybciej swoje tafelki zakodowały dziewczynki z klasy 1b. Pozostałe grupy również zakończyły grę z sukcesem. Bardzo dziękujemy uczniom z klasy 1b za przyjęcia zaproszenia oraz aktywny udział, a uczniom z klasy 1a życzymy dalszych przygód z nauką kodowania.