W naszej szkole odbyła się dzisiaj uroczystość wręczenia dyplomów i nagród laureatom  Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Science Movie” 2023.

Organizatorami tego konkursu są: Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
w Lublinie oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Pan dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin, Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, Pan Krzysztof Hetman – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
W trakcie uroczystości z dużym zainteresowaniem obejrzeliśmy nagrodzone prace, podziwiając kreatywność twórców, ich zaangażowanie w odkrywanie i wyjaśnianie praw przyrody.
Dziękujemy wszystkim laureatom i ich opiekunom za wyjątkowe zaangażowanie i wkład pracy włożony w przygotowanie prac konkursowych! Gratulujemy sukcesów!
Dziękujemy Komisji Konkursowej za poświęcony czas i ogromny wysiłek. Szczególne podziękowania składamy Pani dr Wiesławie Ćwikle-Bundyrze (reprezentującej Wydział Chemii UMCS) oraz Panu dr. Dariuszowi Kiszczakowi (reprezentującemu Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli) za obecność podczas naszej uroczystości.

Dziękujemy także Piotrowi Borkowskiemu, uczniowi klasy 7b, za wspaniały występ w czasie posumowania Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Science Movie” 2023.

Nagrody dla laureatów zostały ufundowane przez:

  • Radę Rodziców naszej szkoły,
  • Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
  • Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
  • Pana Krzysztofa Hetmana – Posła do Parlamentu Europejskiego,
  • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS,
  • Referat ds. Promocji Miasta Lublin.

Serdecznie dziękujemy!

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie w przyszłym roku!
Koordynatorkami Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Science Movie” były: mgr Iwona Jagła-Izdebska, dr Agnieszka Marcewicz-Kuba, mgr Bożena Szypuła.