Dnia 21 stycznia 2016 r. wszyscy misyjni kolędnicy z Archidiecezji Lubelskiej spotkali się z ks. Arcybiskupem Stanisławem Budzikiem w kościele Matki Bożej Różańcowej, by dziękować Panu Bogu za dar kolędy i wszystkich spotkanych ludzi. Między grupami dzieci przechadzały się dwa lemury – pięknie przygotowane przez uczennice ze szkoły plastycznej, zwierzątka pochodzące z Madagaskaru – wyspy, na której żyją dzieci wsparte przez tegoroczne ofiary kolędowe. Spotkaniu towarzyszyły konkursy, niespodzianki i słodki poczęstunek. Mszy św. przewodniczył ks. Arcybiskup i wielu kapłanów zaangażowanych w misyjną działalność. Mali misjonarze z naszej szkoły przygotowali dary ofiarne. Niosły przez siebie wykonaną skarbonkę – dom Malgaszów, czek miłosierdzia symbolizujący złożone ofiary, list do dzieci z Madagaskaru, owoc baobabu i ryż jako pokarm podtrzymujący ich życie. Wino i hostie poniosły do ołtarza w naczyniach z Peru z prośbą – „… byśmy karmiąc się Tobą nieśli Ewangelię do naszych rodzin, szkół i parafii”.