W klasach 7, podczas zajęć z plastyki, omawiane są tematy dotyczące współczesnych form wypowiedzi artystycznej. Jedną z nich jest asamblaż. W podręczniku przeczytamy, iż jest to „forma artystyczna, będąca odmianą kolażu, według której tworzy się trójwymiarowe kompozycje z gotowych przedmiotów. Są to np. przedmioty codziennego użytku, bezużyteczne fragmenty, formy naturalne oraz wszelkie możliwe obiekty”. Uczniowie wykonali prace nadając im bardzo ciekawe tytuły. Można je oglądać na parterze szkoły, w holu, przy naszej szkolnej czytelni. Zapraszamy!