16 września oglądaliśmy apel pt.: „Bezpieczeństwo na każdym kroku” przygotowany przez uczniów klas drugich i trzecich pod kierunkiem p. Agnieszki Wilczewskiej. Scenki w wykonaniu dzieci przypomniały nam między innymi, jak ważne jest bezpieczne przechodzenie przez jezdnię, jakich zasad przestrzegać, aby nie ulec wypadkowi podczas zabaw z rówieśnikami, jak zachować się w przypadku pbycia pogryzionym przez psa. Świadomość zagrożeń, umiejętność zapobiegania im oraz prawidłowe postępowanie w przypadku ich wystąpienia może uratować komuś życie.