Klasa 2a wzięła udział w webinarze „Ochrona danych i wizerunku w sieci” zorganizowanym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Uczniowie dowiedzieli się co to są dane osobowe i wizerunek, a także co można a czego absolutnie nie wolno udostępniać w sieci. Mamy nadzieję, że zdobytą wiedzę wykorzystają w praktyce.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z nową edycją poradnika dla rodziców i nauczycieli „Klikam z głową” opracowanego przez zespół ekspertów z Departamentu Polityki Konsumenckiej odpowiedzialnych za realizację zadań Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie edukacji i podnoszenia kompetencji cyfrowych konsumentów. Poradnik zawiera informacje o zagrożeniach jakie niesie internet wobec użytkowników nowoczesnych technik komunikacyjnych oraz przedstawia sposoby bezpiecznego poruszania się w sieci.

https://cik.uke.gov.pl/aktualnosci-cik/klikam-z-glowa-poradnik-dla-rodzicow-i-nauczycieli,41.html