Naród żyje, dopóki język jego żyje, bez języka narodowego nie ma narodu. (K. Libelt)

21 lutego to Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. W tym dniu w sposób szczególny przypominamy o konieczności troski o język ojczysty oraz języki zagrożone i ginące. Promowaniem i upowszechnianiem języka polskiego poza granicami kraju zajmują się instytucje podległe i nadzorowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej i Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (men.gov.pl).

W naszej szkole również postanowiliśmy włączyć się w obchody tegoż dnia. Na tablicach pojawiły się ciekawostki o języku polskim oraz plansze z poprawną pisownią wyrazów kłopotliwych. Zorganizowano także konkurs Z miłości do polszczyzny. Uczniowie klas IV-VI byli zobowiązani do napisania dyktanda, natomiast uczniowie z klas VII-VIII rozwiązali test z zakresu poprawności w języku. Wyniki zostaną przedstawione wkrótce. Nad wszystkim czuwali: p. M. Dąbrowski, p. A. Pawelec, p. K.. Podkowa i p. M. Król – Momot.