Tydzień Wychowania, który właśnie przeżywamy staje się dobrą okazją dla naszych uczniów do uświadomienia sobie jak ważne jest budowanie i podtrzymywanie relacji. W kilku klasach odbyły się zajęcia podczas których uczniowie mieli okazję powiedzieć sobie ważne i dobre słowa. Czasami zapominamy o tym, jakie to jest istotne aby okazać innym swoje zainteresowanie i troskę. Niech ten tydzień skłoni nas do refleksji, która przekuje się na czyny – może warto podejść do kogoś z kim dawno nie rozmawialiśmy, znaleźć kilka dobrych cech osoby, z którą nam jest trudno w relacji, a może wykazać się większą cierpliwością dla młodszego rodzeństwa. Zachęcamy do działania!