Z okazji Dnia Ziemi, uczniowie klasy 6b przygotowali cykl zajęć ekologicznych, realizując tym samy nauczanie młodszych uczniów przez starszych. Wczoraj w klasach pierwszych odbyła się lekcja na temat wpływu człowieka na klimat Ziemi. Dzieci dowiedziały się, dlaczego należy dbać o czystość środowiska przyrodniczego i nie zaśmiecać Ziemi, a także co można zrobić z odpadami. Chociaż lekcja poruszała trudne zagadnienia, to młodzi słuchacze bardzo uważnie słuchali i aktywnie odpowiadali na pytania związane z tematyka zajęć.
Klasy drugie uczestniczyły dziś w zajęciach o zmianach klimatycznych i znaczeniu lasów dla klimatu Ziemi, natomaist klasy trzecie w najbliższy poniedziałek zgłębią wiedzę na temat alternatywnych źródeł energii i ich znaczenia dla klimatu.
Wszyscy uczniowie będą mogli wykazać się zdobytą wiedzą, wypełniając karty pracy związane z omawianymi zagadnieniami oraz biorąc udział w szkolnym konkursie plastycznym do wybranego tematu.