Dzisiaj na zajęciach EuGeniuszka uczniowie przygotowywali doświadczenie, którego nazwa pochodzi od bardzo cie­ka­wego zwie­rzęcia – kameleona. „Chemiczny kameleon” został przygotowany w for­mie roz­tworu, który zmie­nia swoją barwę.

Do doświadczenia uczniowie użyli wodorotlenku sodu, manganianu (VII) potasu oraz glukozy, która jest cukrem redu­ku­jącym. Przygotowany roztwór zmieniał barwę od fioletowej, przez zieloną, aż po żółtą. Dlaczego? Man­gan na siód­mym stop­niu utle­nia­nia daje w roz­two­rze piękną fio­le­towo-różową barwę. W środowisku zasadowym glukoza redukuje mangan z siódmego stopnia utlenienia na szósty – wtedy roztwór zmienia barwę na zieloną. Dalsza redukcja sprawia, że stopień utlenienia manganu spada do czterech – a to oznacza, że roztwór staje się żółty.

Chemia jest fajna!