W ubiegły piątek 3 marca 26 uczniów z klas IV-VI wzięło udział w VI Ogólnopolskim Konkursie O złote lilie Jadwigi Andegaweńskiej. Konkurs poświęcony był nie tylko postaci
i osobie polskiej władczyni ale dodatkowo w tym roku szkolnym uczniowie musieli wykazać się wiadomościami z zakresu historii Polski – od unii w Krewie do unii lubelskiej.

11 uczniów przeszło do etapu rejonowego. Oto Oni:
– Weronika Małek kl. VI a,
– Stanisław Bańkowski kl. V b,
– Maja Kotlarz kl. IVa,
– Antonina Nuckowska kl. VI b,
– Julia Przech kl. VI b,
– Miłosz Charytanowicz kl. VIII b,
– Franciszek Wojtasik kl. VII b,
– Cezary Ludwicki kl. V b,
– Michał Kozłowski kl. VIII a,
– Antoni Wojtasik kl. VII a,
– Antoni Słowik kl. VI b.

Naszym kolegom i koleżankom serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałej nauki
do kolejnego etapu, który odbędzie się 24 marca.