Podziemne systemy jaskiniowe to fascynujący i nadal nie w pełni odkryty świat, przytłaczający swoim ogromem i magicznym pięknem. Poznanie mechanizmów rozwoju tych form oraz warunków tworzenia nacieków jaskiniowych mieli okazję poznawać uczniowie z klasy 7b uczestnicząc projekcie w ramach LFN, który odbył się na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.