9 października obchodzimy Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów. Listy mają ogromną wartość nie tylko dla samych nadawców i odbiorców, ale także w odtworzeniu historii. Stara korespondencja jest często cennym dokumentem, informacją i źródłem historycznym.
Dziś żyjąc w dobie smsów, e-maili, emotek, portali społecznościowych itp. ciężko docenić wagę papierowej korespondencji, a młodzi ludzie przyzwyczajeni do krótkich informacji, obrazkowego wyrażania emocji mają często problem przelania swoich uczuć na papier. Warto jednak przypomnieć, że pisanie listów wcale nie należy do tak dalekiej przeszłości. Jeszcze na początku XXI wieku, kiedy w Polsce nie była rozpowszechniona globalna sieć internetowa pisało się listy, wysyłało się kartki życzeniowe i pozdrowienia z wakacji do swoich bliskich.

Dlatego na lekcjach języka polskiego nauczyciele przypomną nam zasady konstruowania listów. Dodatkowo zachęcamy wszystkich uczniów w szkole do włączenia się w akcję „List do belfra”, w której możecie napisać list do nauczyciela, możecie zrobić rysunek, komiks, zapakować do koperty, zaadresować i wrzucić do skrzynki znajdującej się w bibliotece szkolnej. Listy zostaną dostarczone do adresatów 13 października.