14 listopada 2017 r. klasy 2a i 2b odwiedziły cmentarz przy ulicy Lipowej. Dzieci poznały część faktów na temat historii cmentarza m.in. to, że cmentarz nazwany był Pod Lipkami lub po prostu Lipki, ponieważ ze wszystkich stron był obsadzony lipami; pierwsze nagrobki, w najstarszej części cmentarza, pochodzą z 1811 r., a także znajduje się na nim płyta nagrobna z 1810 r. Wielkie wrażenie na dzieciach robiła ilość grobów, o które już nikt nie dba. Postanowiły podczas wizyt na cmentarzach odwiedzać takie groby, modlić się za pochowane w nich osoby, zapalać na nich znicze.
Wyjście na cmentarz było również okazją do poznania historii Polski. Klasy drugie pracują obecnie metodą projektu nad konceptem edukacyjnym Moja Ojczyzna, moje miasto. Poznają historię Polski oraz historię naszego miasta – Lublina. Odwiedziły zatem groby związane z walką o wolność Polski: Nieznanych Żołnierzy, zbiorową Mogiłę Powstańców 1863 r., zbiorową Mogiłę Więźniów Zamku Lubelskiego oraz groby Sióstr Urszulanek UR. Także na nich zapaliły znicze i wspólnie odmówiły modlitwę.