Dnia 4 kwietnia 2017 r. lekcja plastyki klasy 6b minęła inaczej niż zwykle. Całą klasą wybraliśmy się do Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Miała tam miejsce wystawa malarstwa i rysunku Pani Anny Celińskiej-Banaszek, zawierająca prace z motywem Lublina. Były one wykonane w ołówku, akwareli oraz w technice olejnej. Promieniowały ciepłem i spokojem. Można w nich było odnaleźć Lublin dawny i współczesny. Następnie nasze kroki skierowaliśmy do pracowni digitalizacji. Mieliśmy okazję zobaczyć, jak skanuje się książki i zdjęcia, a następnie obrabia w programach graficznych. Tak wykonane można później obejrzeć w Internecie. Kolejnym punktem naszej wycieczki był Miejski Dom Kultury Pod Akacją. Na ścianach wisiały obrazy uczestników XVI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego prezentujące poezję Józefa Czechowicza oraz wierszy poświęconych Lublinowi. Ciekawa interpretacja prozy przedstawionej w formie plastycznej wywołała na twarzach dzieci uśmiech, zaskoczenie, a nawet zamyślenie. Tak różne przeżycia towarzyszyły nam w drodze na najwyższe piętro MDK, gdzie również mieści się sala wystawowa. Zobaczyliśmy tam duże prace przedstawiające drzwi. Technika wykonania – monotypia w ciekawy sposób oddawała powyższy temat z całą gamą kolorów. Po obejrzeniu wystawy zadowoleni wróciliśmy do szkoły.