Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie we współpracy z
Wydziałem Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie już po raz szósty organizuje Ogólnopolski Konkurs Filmowy SCIENCE MOVIE 2023.

Honorowy Patronat nad Konkursem objęli: Pan Krzysztof Żuk – Prezydent
Miasta Lublin, Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, Pan
Krzysztof Hetman – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wydział
Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, Lubelskie Samorządowe Centrum
Doskonalenia Nauczycieli.

Celem Konkursu jest promowanie nauki, aktywizowanie uczniów do samodzielnego odkrywania praw przyrody i wyjaśniania ich natury, rozwijanie umiejętności obserwacji
i wnioskowania na podstawie bezpiecznie przeprowadzonego doświadczenia oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VIII uczęszczających do szkół
podstawowych w całej Polsce.
Regulamin Konkursu: regulamin science movie 2023 – PLIK pdf
Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym Konkursie i naprawdę mądrej
zabawy!