Podczas Mszy św. dziękowaliśmy Panu Jezusowi za Jego kochające serce. Ojciec karmelita Paweł uczył jak to serce formować używając narzędzi: słuchu, oczu, ust, rąk i nóg. To była wspaniała lekcja.