11 kwietnia uczniowie klas szóstych wzięli udział w warsztatach poprowadzonych przez Dzielnicowego pierwszego Komisariatu Policji – Pana aspiranta  Marcina Kępowicza. Tematem przewodnim była odpowiedzialność karna nieletnich – zwłaszcza za czyny dokonywane w Internecie np. kopiowanie i udostepnienie zdjęć bez zgody ich autora, hejt w Internecie, pomówienia, ale również konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania prawa.
Spotkanie z Policją wzbudziło wśród uczniów sporo emocji co wskazuje na to, że należy rozmawiać z dziećmi na ww. tematy aby zapobiegać błędom, które często wynikają z niewiedzy.
Mamy nadzieję, że dzięki zdobytej wiedzy nasi uczniowie będą świadomymi i bezpiecznymi
Użytkownikami Internetu.