Uczniowie klas trzecich poznawali słownictwo związane z miejscami w miejscami w mieście. Ćwiczyli poznane słownictwo wykonując gry i zabawy dydaktyczne.