Połowa semestru za nami, dlatego 21 listopada 2017 r. o godz. 16.30 rozpoczęła się półwywiadówka. Zapoczątkowały ją spotkania rodziców z wychowawcami klas 1-3. Była to okazja do przekazania informacji dotyczących postępów w rozzwoju i edukacji oraz ewentualnych trudności naszych wspólnych pociech oraz omówienia spraw bieżących dotyczących klas. O godz. 17.15 odbyło się spotkanie ogólne dla rodziców uczniów klas 1-7 w auli szkolnej dotyczące Znaczenia grupy rówieśniczej w kształtowaniu osobowości dzieci i młodzieży. Spotkanie rozpoczęła p. Olga Dolecka – szkolny pedagog, która zaprosiła rodziców i nauczycieli do refleksji i zastanowienia się nad tym, jak ważna jest grupa rówieśnicza dla młodego człowieka oraz jakie ogromne korzyści może dawać w kształtowaniu jego tożsamości. Następnie swoją prezentację mieli przedstawiciele różnych grup: Związku Harcerstwa Polskiego, Skautów Europy, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz Ruchu Światło-Życie. Mamy nadzieję, że wielu uczniów skorzysta z tego zaproszenia, a rodzice pomocą swoim dzieciom w podjęciu decyzji o wybraniu dla nich dobrej i wartościowej grupy sprzyjającej ich rozwojowi w duchu wartości. Po prelekcji odbyły się spotkania z wychowawcami klas 4-7 oraz konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Mamy nadzieję, że był to owocny czas dla wszystkich.