W tym trudnym dla nas wszystkich czasie o naszej szkole nie zapomina Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 z którą współpracujemy już od wielu lat. Pracownicy Poradni pełnią telefoniczny dyżur pod nr 81 532 63 40 – codziennie w godz.9.00-13.00 dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Zachęcamy wszystkich którzy chcieliby skorzystać z konsultacji w zakresie m.in. ukierunkowania pracy w domu, motywowania dziecka do nauki, pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi. Rodzice uczniów będących w trakcie diagnozy mogą także uzyskać informację zwrotną od specjalistów przeprowadzających badania. Zachęcamy do kontaktu.