Dnia 19 września 2014 r. o godz. 9:00 w szatni wychowania fizycznego zaaranżowano symulację pożaru. Nauczyciel, który zauważył pożar niezwłocznie poinformował o tym fakcie sekretariat szkoły. Zgodnie z ustaleniami wewnętrznymi na umówiony sygnał została ogłoszona i rozpoczęta ewakuacja. Budynek opuściły wszystkie osoby, a łączny czas praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji wyniósł 2:20 min.
Tegoroczne ćwiczenia przebiegły bardzo sprawnie, jednak mamy nadzieję, że w naszej szkole nigdy nie dojdzie do wybuchu pożaru.