Punktualnie o godzinie 9.30 dnia 29.08.2018 r.rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Rady pedagogicznej, podczas którego Siostra Dyrektor Estera Grzegorek przedstawiła sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2017/2018, organizację roku szkolnego 2018/2019, Regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli, natomiast p. Andrzej Paździor omówił zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Jutro druga część spotkania nauczycieli, którzy z zapałem i nowymi siłami przygotowują się do nowego roku szkolnego.
Przedmiotem rozważań drugiego dnia był plan nadzór pedagogicznego oraz kompetencje kluczowe. Dokonano również analizy wniosków zeszłorocznej ewaluacji oraz wybrano nowy obszar badań. Siostra Dyrektor przekazała nauczycielom szereg informacji dotyczących zagadnień, na które Lubelski Kurator Oświaty szczególnie kładzie nacisk w tym roku szkolnym. Przedstawiono i omówiono najważniejsze kierunki polityki oświatowej państwa. W ciągu najbliższych dni grono pedagogiczne wraz z pracownikami szkoły będzie przygotowywało szkołę, by trzeciego września wszystko było dopięte na ostatni guzik.