O godzinie 9.30 rozpoczęło się drugie posiedzenie Rady Pedagogicznej. Przedmiotem dzisiejszych rozważań był plan nadzór pedagogicznego oraz kompetencje kluczowe. Dokonano również analizy wniosków zeszłorocznej ewaluacji oraz wybrano nowy obszar badań. Siostra Dyrektor przekazała nauczycielom szereg informacji dotyczących zagadnień, na które Lubelski Kurator Oświaty szczególnie kładzie nacisk w tym roku szkolnym. Przedstawiono i omówiono najważniejsze kierunki polityki oświatowej państwa. W ciągu najbliższych dni grono pedagogiczne wraz z pracownikami szkoły będzie przygotowywało szkołę, by trzeciego września wszystko było „dopięte na ostatni guzik”.