Dnia 6 maja 2014 r. o godz. 16.30 rozpoczęło się spotkanie rady pedagogicznej, podczas którego ewaluatorzy przedstawili raport z ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w naszej szkole.
Spotkanie składało się z trzech części. W pierwszej, nauczyciele podzieleni na sześć grup, analizowali wyniki raportu wyciągając wnioski do dalszej pracy. Druga część polegała na prezentacji wyników oraz dydkusji. W trzeciej części ewaluatorzy podsumowali najważniejsze informacje wynikające z raportu oraz predstawili swoje spostrzeżenia i wnioski co do poziomu spełnienia wymagań przez szkołę.