Nasza szkoła przystąpiła do akcji profilaktycznej pod hasłem Ratowanie na spontanie skierowanej do uczniów klas IV-VI mającej na celu przybliżenie zagadnień pierwszej pomocy w sytuacjach nagłych. Dnia 11 stycznia 2017 r. zajęcia odbyły się w klasach szóstych. Akcję przeprowadzają i przygotowują studenci kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego. Podczas zajęć prowadzący omówili i ćwiczyli z uczniami postępowanie w różnych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu m.in. omdlenia, zachłyśnięcia, krwotoku z nosa, ataku padaczki. Studenci przeprowadzą zajęcia jeszcze jutro oraz w piątek w wymiarze jednej godziny dla każdej klasy. Dziękujemy już za tak cenną lekcję!