Styczniowe spotkanie rodziców i dzieci klas trzecich (17 stycznia 2015 r.) przebiegło w zimowej aurze na zewnątrz i w ciepłej, wspólnotowej atmosferze w klasztorze Sióstr Urszulanek UR. Po katechezach związanych z dziesięciorgiem Bożych Przykazań dzieci z radością stwierdziły – „Jak to dobrze, że dołączyliśmy do Narodu Wybranego i że jesteśmy w Kościele na drodze do nieba”. To już w tym roku przyjmą Pana Jezusa do swego serca. Następne spotkanie odbędzie się jeszcze przed szkolnymi feriami.